شرح عمليات اجرايي آرملات

1- آرماتور بندي: با توجه به شرايط پروژه و زمانبندي اجراي عمليات ساختماني در هر مرحله آرماتور بندي انجام ميشود.لازم به ذكر است كه آرماتور بندي كف طبق نقشه هاي اجرايي بر روي خرك هاي پلاستيكي (spacer) انجام ميگيرد و نحوه كار گذاري خرك ها به گونه اي مي باشد كه شبكه آرماتور تحت وزن كارگر هنگام بتن ريزي جابجايي نداشته باشد.

شرح عمليات اجرايي آرموكريت (آرملات دستپاش)

1- آرماتور بندي: با توجه به شرايط پروژه و زمانبندي اجراي عمليات ساختماني در هر مرحله آرماتور بندي انجام ميشود.لازم به ذكر است كه آرماتور بندي كف طبق نقشه هاي اجرايي بر روي خرك هاي پلاستيكي (spacer) انجام ميگيرد و نحوه كار گذاري خرك ها به گونه اي مي باشد كه شبكه آرماتور تحت وزن كارگر هنگام بتن ريزي جابجايي نداشته باشد.

 

پژوهشگاه و تولید کننده پوشش هاي صنعتی آرملات

آگاهی ما تجربه 30 ساله دارد

  • تهران،خيابان مطهري، خيابان مير عماد شماره 33، طبقه دوم

  • تلفن: 88751480

    فاکس: 88739718
  • 09358875123

    طراحی و اجرا: شرکت تارال

    1396© کلیه حقوق سایت مربوط به مجموعه تولیدی و صنعتی آرملات می باشد.